O oddíle

Vůdkyně: Pavlína Zítková (Pavča) tel. 731 054 137

Zástupce: Mgr. Milena Klimešová (Háša) tel. 724 475 670

Adresa: skautské klubovny Hálkova 134, Klatovy 339 01