Setkání skautů na Otavě 2015

Opět, tak jako každý rok jsme se s naším oddílem vydali do Horaždovic na celorepublikové setkání skautů.